Мета дисципліни «Аналіз господарської діяльності» полягає в набуті студентами знань щодо організації та методики здійснення аналізу господарської діяльності на підприємствах всіх форм власності, засвоєння прогресивних форм і техніки економічних розрахунків, формування висновків та пропозицій щодо покращення економічного стану підприємства, усвідомлення ролі економічного аналізу у сучасних умовах господарювання.

Завдання вивчення дисципліни

  • ознайомити студентів з методичними прийомами аналізу господарської діяльності;
  • сприяти оволодінню знаннями щодо особливостей та порядку організації здійснення аналізу господарської діяльності на підприємствах всіх форм власності;
  • сприяти засвоєнню технології застосування форм, методів та техніки здійснення економічних розрахунків в процесі виконання аналітичного дослідження;
  • ознайомити студентів з порядком документального оформлення результатів проведених аналітичних досліджень, формування за їх результатами обґрунтованих висновків та пропозицій.