Про дистанційну форму навчання

Особливості організації навчального процесу ДН

Навчальна діяльність за дистанційною формою навчання здійснюється у такий спосіб:

  1. Після зарахування студенту надається логін і пароль для доступу до дистанційних курсів, які слід опанувати у поточному навчальному році.

  2. Протягом навчального року студент опрацьовує навчальний матеріал, маючи змогу за необхідності отримувати консультації викладачів і методиста. У заздалегідь встановлені терміни студент в електронному вигляді надсилає викладачу на перевірку виконання того чи іншого завдання і отримує відповідну оцінку.

  3. Результати власної успішності студент завжди може переглянути на відповідній сторінці.

  4. Іспити і заліки проводяться on-lineу чітко визначений час, але це не вимагає особистої присутності студента в Академії. Остаточна оцінка за вивчення студентом дистанційного курсу обов’язково враховує результати його поточної успішності.

  5. Державна атестація проводиться виключно в очній формі. Підготовка до державної атестації відбувається очно або дистанційно (за бажанням студента).

  6. По закінченню навчання студент отримує диплом бакалавра або магістра державного зразка – такий, як і студенти інших форм навчання.

Етапи реалізації навчального процесу в НАСОА за дистанційною формою навчання

І етап – зарахування слухача;

ІІ етап – надання слухачеві доступу до веб-ресурсів навчальної програми;

ІІІ етап – самостійне вивчення навчальних матеріалів із консультативною підтримкою викладачем;

IV етап – державна атестація.

V етап – у разі успішного завершення навчання підготовка і видача слухачу диплома державного зразка;

  • проведення анкетування слухачів щодо оцінювання ними якості отриманих освітніх послуг;

  • аналіз анкет та публікування результатів аналізу на веб-сайті НАСОА.