Абітурієнтові

Перелік спеціальностей

 

Прикладна статистика та аналітика

Статистика сьогодні – це водночас наука і сукупність методів збирання, обробки, порівняння, аналізу та презентації різного роду даних. На сучасному ринку праці існує велика кількість статистичних спеціальностей, і випускники спеціальності «Прикладна статистика» користуються зростаючим попитом як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Статистика задіяна практично в усіх галузях людської діяльності, де необхідно отримати та інтерпретувати дані. Статистика широко використовується в економіці, політиці, бізнес-аналітиці, фінансах і страхуванні, медицині і фармацевтиці, психології, маркетингу, біології, метеорології, спорті і навіть у військовій справі, де прийняття військових стратегій безпосередньо базується на статистичних процедурах.

Знання статистики є очевидною перевагою при працевлаштуванні і кар’єрному зростанні у міжнародних та глобальних компаніях. Статистичні методи широко задіяні у створенні нових продуктів (товарів) та оцінці факторів їх якості. Це стосується, наприклад, автомобільних, фармацевтичних, косметичних, ІТ компаній та банків, які за допомогою статистичних методів тестують та оцінюють нові види своєї продукції. Статистичні інструменти також безпосередньо використовуються у процесах виробництва, обліку та управління усіма видами ризиків.

Перспективним напрямом є вміння роботи з великими обсягами даних. Наприклад, транснаціональні страхові компанії з мільйонними портфелями потребують фахівців із статистики, здатних обробляти величезні масиви інформації.

Статистика створює інформаційне забезпечення процесу управління економікою та державою. Урядові організації та установи і, передусім, офіційна статистика здійснюють статистичне оцінювання економічних та соціальних процесів. Статистика є невід’ємною частиною процесу наукових досліджень. Професійні статистики користуються попитом у міжнародних організаціях, як, наприклад, біостатистики, статистики-епідеміологи, демографи, фахівці з класифікацій.                                         

Облік і оподаткування

Якщо ви вирішили навчатися в нашій Академії за фахом «Облік і оподаткування» – ваше рішення є розсудливим і надзвичайно правильним. Адже тисячі підприємств, організацій, установ, інших господарюючих суб’єктів сьогодні прагнуть мати у складі свого персоналу молодих фахівців з обліку та аудиту, котрі володіють сучасними знаннями! Наш навчальний заклад надасть вам можливості здобути високофахові знання з обліку та аудиту, використання яких на практиці забезпечує якісне прийняття фінансових, інвестиційних та інших управлінських рішень, керованість і контрольованість державного сектора економіки і бізнесу.

Фінанси, банківська справа і страхування

«Фінанси і кредит» – елітна спеціальність. Актуальність підготовки фахівців-фінансистів обґрунтована динамічними процесами у політичному та економічному житті країни. Створення нових підприємств, фінансово-кредитних установ, страхових, інвестиційних компаній, реформування та вдосконалення механізму функціонування державних фінансових органів створює об’єктивні передумови для стійкого попиту на висококваліфікованих фахівців з фінансів.

За час навчання в Національній академії статистики, обліку та аудиту бакалаври та магістри отримують ґрунтовні фахові знання з фінансів, грошово-кредитної політики, банківських систем і операцій, бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, фінансового менеджменту. За цією спеціальністю в Академії готують фахівців для організаційно-управлінської, аналітичної діяльності у системі органів Міністерства фінансів та Державної казначейської служби, Державної служби статистики, у фінансових підрозділах підприємств різних форм власності, податкових органах, пенсійних фондах, банківській системі, на кредитному, фондовому та інших фінансових ринках.