Абітурієнтові

Вартість навчання

Для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на базі  диплома молодшого спеціаліста – для випускників коледжів та технікумів  при вступі на 2 курс)

Напрям підготовки

Розмір плати 1 року навчання, грн.

Загальний розмір

2 курс, 2016/17 н.р.

3 курс, 2017/18 н.р.

4 курс, 2018/19 н.р.

Прикладна статистика

4200

4500

4900

13600

Фінанси і кредит

5200

5500

5900

16600

 

Облік і аудит

5200

5500

5900

16600

 
Для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на базі  диплома молодшого спеціаліста – для випускників коледжів та технікумів  при вступі на 3 курс)

Напрям підготовки

Розмір плати 1 року навчання, грн.

Загальний розмір

3 курс, 2016/17 н.р.

4 курс, 2017/18 н.р.

Прикладна статистика

4500

4900

9400

Фінанси і кредит

5500

5900

11400

 

Облік і аудит

5500

5900

11400

 

 
Для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» (на базі  диплома  бакалавра)

Спеціалізація (освітня програма)

Розмір плати 1 року навчання, грн.

Тривалість навчання

Загальний розмір

Прикладна статистика та бізнес-аналітика

9500

2

19000

Фінанси і кредит

11000

2

22000

Облік, аудит та оподаткування

11000

2

22000

 
Для здобуття другої вищої освіти (на базі  диплома спеціаліста, магістра)

Спеціалізація (освітня програма)

Розмір плати 1 року навчання, грн.

Тривалість навчання

Загальний розмір

Прикладна статистика та бізнес-аналітика

7500

2

15000

Облік, аудит та оподаткування

7500

2

15000